Kurz o využívaní modernej didaktickej techniky hlasovacieho systému InterWrite.