Tento kurz je zameraný na oboznámenie sa so systémom EVO (video-konferenčný systém).