Tento kurz je zameraný na oboznámenie sa s Windows Movie Maker - aplikáciou na tvorbu a úpravu videa.