Cieľom predmetu je oboznámiť študentov/-ky s psychológiou v jej všeobecnom rámci. Ponúkaný materiál poskytuje prehľad o povahe psychológie, jej zameraní, obsahu a jej využití v praktickej rovine.