Kurz obsahuje prakticky zameranú časť programovania v Delphi a viacero príkladov ilustrujúcich základné pojmy OOP.