e-learning na UPJŠ

Log in using your account on:

Cookies must be enabled in your browser

Vitajte na e-learningovom portáli LMS.UPJS.SK,

ktorý slúži ako elektronická podpora niektorých predmetov v rámci študijných programov na UPJŠ.

Od 1.5.2022 je prihlasovanie pre študentov a zamestnancov UPJŠ
 výhradne cez AiS2 účet (cez tlačidlo AiS2).

Máte problém s prihlásením sa do lms.upjs.sk? Prečítajte si Často kladené otázky


Welcome to the e-learning portal LMS.UPJS.SK,

which serves as an electronic support for some subjects within the study programs at UPJŠ.

From May 1st 2022 login for students and employees
is exclusively via the AiS2 account (via AiS2 button).

Have you in trouble with lms.upjs.sk login? Please read Frequently Asked Questions.


Kontaktný e-mail / Contact email: lms@upjs.sk

Log in using your account on:

Cookies must be enabled in your browser