e-learning na UPJŠ

Log in using your account on:

Cookies must be enabled in your browser

Vitajte na e-learningovom portáli LMS.UPJS.SK,

ktorý slúži ako elektronická podpora niektorých predmetov v rámci študijných programov na UPJŠ.

Prihlasovanie pre študentov a zamestnancov UPJŠ výhradne cez AiS2 účet (cez tlačidlo AiS2).
Upozornenie: používajte rovnaké prihlasovacie meno ako do AiS2 (BEZ predpony ais2/)

Máte problém s prihlásením sa do lms.upjs.sk? Prečítajte si Často kladené otázky


Welcome to the e-learning portal LMS.UPJS.SK,

which serves as an electronic support for some subjects within the study programs at UPJŠ.

Login for students and employees is exclusively via the AiS2 account (via AiS2 button).
Warning: use the same login as AiS2 portal (WITHOUT the ais2/ prefix)

Have you in trouble with lms.upjs.sk login? Please read Frequently Asked Questions.


Kontaktný e-mail / Contact email: lms@upjs.sk

Log in using your account on:

Cookies must be enabled in your browser