Kurz pre budúcich učiteľov matematiky s aprobáciou M-X okrem M-I.