Odporúčaný výberový predmet bakalárskeho stupňa medziodborového štúdia.