Proximity efekt v organickej chémii. Molekulová adaptácia a rozpoznávanie na
supramolekulovej úrovni. Biorganická chémia aminokyselín a polypeptidov.
Analógia medzi organickými reakciami a biochemickými transformáciami. Chémia
peptidickej väzby. Neribozomálna syntéza peptidov. Asymetrická syntéza
aminokyselín, využitie chírálnych organokovových katalyzátorov. Analógy
tranzitných stavov, protilátky ako enzými, chemické mutácie, molekulové
rozpoznanie a syntéza biologicky účinných látok.Bioorganická syntéza
polynukleotidov. Uchovávanie energie, DNA interkaláty, chemická evolúcia
biopolymérov, RNA molekuly ako katalyzátory. Enymatická chémia, úvod do katalýzy
a enzýmov, multifunkčná katalýza, chymotrypsín, stereokontrolovaná hydrolýza,
imobilizované enzýmy a ich využitie v org. syntéze. Enzymatické modely.
Host-guest koplexačná chémia, crown étery, membránová chémia a micely, polyméry,
cyklodextríny, steroidné templáty. Vzdialené funkcionalizačné reakcie,
biomimetická polyénová cyklizácia. Kovové ióny v proteínoch a biomolekulách,
karboxypeptidáza a úloha zinku, hydrolýza esterov aminokyselín, amidov a
peptidov, železo a transport kyslíka, Cu ióny. Biomodel fotosyntézy a prenosu
energie, kobalt a úloha vitamínu B12. Chémia koenzýmov, oxidačnoredukčné
reakcie, pyridoxalfosfát, "suicide enzyme inactivators a affinity labels",
tiamín pyrofosfát, biotín.