Mechanizmy procesov prebiehajúcich v živých organizmoch na bunkovej úrovni.