Cvičenia k predmetu geomorfológia sa zameriavajú na prácu s topografickou vrstevnicovou mapou, tvorbou priečnych a pozdĺžnych profilov, kreslením máp rôznych geomorfologických foriem a javov. Predmet sa zaoberá pochopením geomorfologických procesov prebiehajúcich na zemskom povrchu a výsledkami ich činnosti - formami.