Kurz o využívaní modernej didaktickej techniky - digitálny fotoaparát Pentax Optio W90
  • Čo je digitálny fotoaparát a prečo ho používať
  • Prehľad ovládacích prvkov a súčastí
  • Príprava pred uvedením do činnosti
  • Nastavenia fotoaparátu
  • Fotografovanie
  • Prehliadanie a úprava obrázkov
  • Prepojenie s počítačom