Kurz o využívaní modernej didaktickej techniky - digitálna videokamera Panasonic HDC - HS60 Full HD
  • Čo je digitálna videokamera a prečo ju používať
  • Prehľad ovládacích prvkov a súčastí
  • Príprava pred uvedením do činnosti
  • Nastavenia a funkcie videokamery
  • Tvorba video záznamov a statických záberov
  • Prepojenie s počítačom