Kurz Práca so softvérom na úpravu obrázkov - IrfanView je venovaný nielen popisu základného prostredia aplikácie IrfanView, ale aj základným možnostiam prezerania, úpravy, vytvárania obrázkov,....