určené pre používateľov LMS systému Moodle, nástroje, nastavenia kurzu.