Tento kurz bol založený za účelom zjednodušenia komunikácie medzi vyučujúcou a študentmi. Študenti tu môžu nájsť výsledky zadaní, písomiek, úloh, nové informácie a údaje potrebné na vypracovanie zadaní. Veľa zdaru v tomto semestri praje Alena Gessert