Úvod do štúdia ekonómie.

Trhy so statkami.

Finančné trhy.

LM model v uzavretej a v otvorenej ekonomike.

Trhy práce.

 Ekonomické krízy. Zadĺženosť.