Vlastnosti elementárnych funkcií a základy diferenciálneho počtu