Poradenská psychológia je povinný predmet zaradený v bakalárskom jednoodborovom štúdiu psychológie. Obashuje základné teoretické poradneské prístupy súčasnosti a ich praktické aplikácie v poradenskom procese.