Hlavným cieľom elektronického kurzu s názvom Moja kariéra, je pomôcť našim študentom pochopiť fungovanie pracovného trhu, uvedomiť si vlastné kompetencie a pomenovať ich vo vzťahu k zamestnateľnosti. Kurz zároveň umožňuje študentom vytvoriť si kariérový plán ako základ budúceho pracovného úspechu. Medzi predpokladané prínosy tohto e-kurzu patrí zlepšenie uplatnenia sa študentov/absolventov UPJŠ v Košiciach na trhu práce, zvýšenie dostupnosti a atraktívnosti kariérového poradenstva a prepojenie s aktivitami, ktoré univerzita a Univerzitné poradenské centrum okrem štúdia ponúkajú.

Prihlasovací kľúč: Kariera2021