Hlavným cieľom e-learningu Moja kariéra, je pomôcť našim študentom pochopiť fungovanie pracovného trhu, uvedomiť si vlastné kompetencie a pomenovať ich vo vzťahu k zamestnateľnosti. Kurz zároveň umožňuje študentom vytvoriť si kariérový plán ako základ budúceho pracovného úspechu. Medzi prínosy tohto e-kurzu patrí aj informovanie o aktivitách ďalšieho sebarozvoja, ktoré univerzita a Univerzitné poradenské centrum ponúkajú.

Prihlasovací kľúč: MK2022.

Hlavným cieľom e-learningu Moja kariéra, je pomôcť našim študentom pochopiť fungovanie pracovného trhu, uvedomiť si vlastné kompetencie a pomenovať ich vo vzťahu k zamestnateľnosti. Kurz zároveň umožňuje študentom vytvoriť si kariérový plán ako základ budúceho pracovného úspechu. Medzi prínosy tohto e-kurzu patrí aj informovanie o aktivitách ďalšieho sebarozvoja, ktoré univerzita a Univerzitné poradenské centrum ponúkajú.

Prihlasovací kľúč: MoKa2023