Lezenie je krásny, ale niekedy môže byť aj nebezpečný šport, ak sa nevykonáva správne. Aby sme si vedeli vychutnať každý krok, každú cestu, krásu každého vrcholového výhľadu a každý úspešný návrat, je dôležité mať na pamäti všetky zásady bezpečnosti. Pretože len ich dokonalé ovládanie nám v kritickom momente dodá potrebnú sebadôveru vo vlastné schopnosti, ktoré nás bezpečne dovedú až na vrchol a späť.

Tento online kurz slúži na  osvojenie si teoretických poznatkov pre kurzy Stenového a Skalného lezenia.