Študentská vedecká konferencia sa bude konať v stredu 21. 4. 2021.

V prípade, že sa chcete zúčastniť, zaregistrujte svoj príspevok v nasledujúcich sekciách (za názvom sekcie je uvedený prihlasovací kľúč, ktorý zadajte po vyzvaní):

 • MIKROBIOLÓGIA, BIOLÓGIA RASTLÍN A ŽIVOČÍCHOV - Mikrob1298
 • BIOLÓGIA ČLOVEKA A CYTOLÓGIA - Clovek6482
 • FYZIKA I. (FYZIKA KONDENZOVANÝCH LÁTOK) - Experiment5824
 • FYZIKA II. (TEORETICKÁ FYZIKA A ASTROFYZIKA, JADROVÁ A SUBJADROVÁ FYZIKA, BIOFYZIKA, FYZIKA KONDENZOVANÝCH LÁTOK) - Astro6542
 • ANALYTICKÁ CHÉMIA - Analyza6846
 • ANORGANICKÁ CHÉMIA - Anorganika9213
 • BIOCHÉMIA - Biochemia6531
 • FYZIKÁLNA CHÉMIA - Fyzchemia3571
 • ORGANICKÁ CHÉMIA - Organika1298
 • MATEMATIKA - Matematika6843
 • GEOGRAFIA - Geografia9365
 • GEOINFORMATIKA - Geoinf1426
 • TEORETICKÁ INFORMATIKA - Informatika6532
 • APLIKOVANÁ INFORMATIKA - Aplikacie7618
 • DIDAKTIKA PRÍRODNÝCH VIED, MATEMATIKY A INFORMATIKY - Didaktika4716
 • PROGRAMÁTORSKÁ SÚŤAŽ - Sutaz8321
 • IHRA - Ihra2486

Chcem sa prihlásiť na konferenciu (I want to register for a conference):

 • poznačte si prihlasovací kľúč (uvedený za názvom sekcie, v ktorej budete mať príspevok) a kliknite sem.
 • make a note of the Enrolment key (listed after the name of the section in which you will have a submission) and click here.