Cyklické školenie so záverečnými testami z oblastí Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, ochrana pred požiarmi a civilná ochrana určených pre doktorandov UPJŠ.

Návod na prihlásenie sa


Cyklické školenie (oboznamovanie sa) z oblastí Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, ochrana pred požiarmi a civilná ochrana so záverečnými testami určených pre zamestnancov UPJŠ. Prihlasovací kľúč získate od svojho nadriadeného zamestnanca (vedúceho.