Cyklické školenie so záverečnými testami z oblastí Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, ochrana pred požiarmi a civilná ochrana určených pre doktorandov UPJŠ.

Návod na prihlásenie sa


Cyklické školenie so záverečnými testami z oblastí Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, ochrana pred požiarmi a civilná ochrana určených pre zamestnancov UPJŠ.