Cyklické školenie so záverečnými testami z oblastí Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, ochrana pred požiarmi a civilná ochrana určených pre doktorandov UPJŠ.

Návod na prihlásenie sa

Prihlasovacie kľúče:

  • Lekárska fakulta - Ambulancia1
  • Prírodovedecká fakulta - Priroda5
  • Právnická fakulta - Paragraf26
  • Fakulta verejnej správy - Verejnost66
  • Filozofická fakulta - Filozof9
  • Ústav telesnej výchovy a športu - Sport21


Cyklické školenie (oboznamovanie sa) z oblastí Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, ochrana pred požiarmi a civilná ochrana so záverečnými testami určených pre zamestnancov UPJŠ. Prihlasovací kľúč získate od svojho nadriadeného zamestnanca (vedúceho.