IB11 - Medzinárodný certifikát ECDL

Garant: RNDr. Slavka Blichová 

Centrum celoživotného vzdelávania a podpory projektov

Anotácia: ECDL (European Computer Driving Licence - Európsky vodičský preukaz na počítače) je svetovo najrozšírenejší systém overovania znalostí a zručností pri využívaní výpočtovej techniky. Vedie k bezpečnému a efektívnemu využívaniu počítača. Zdokonaľte svoje znalosti a zručnosti v IT a potvrďte ich najrozšírenejším medzinárodným certifikátom používateľov PC. Od mája 2019 oba systémy používajú jednotné meno ICDL (International Certification of Digital Literacy).

Čo vám mi prinesie Certifikát ICDL?

  • Medzinárodne uznávané potvrdenie o vašich znalostiach a zručnostiach pri používaní počítača,
  • výhodu pri hľadaní pracovného miesta,
  • možnosť získať pracovné miesto so zaujímavejšou prácou, s lepším platovým zaradením,
  • vyššiu výkonnosť v práci,
  • rešpekt v kolektíve, lebo znalý a zručný môže poradiť,
  • možnosť zručne komunikovať aj v osobných záležitostiach napr. s úradmi, obchodmi, známymi.