Študent si prostredníctvom kurzu osvojí metrickú terminológiu, ktorá je nevyhnutná pri práci s poetickými textami antických autorov. Po absolvovaní predmetu dokáže analyzovať veršové formy antickej poézie a poznatky aplikovať pri čítaní a recitácii antických metier.

Kurz je určený študentom 1. ročníka všeobecného lekárstva na precvičovanie a upevňovanie si znalosti lekárskej terminológie.

Kurz pre študentov, ktorí majú zapísaný tento predmet v LS 2022.

Kurz latinčiny určený pre študentov ošetrovateľských odborov na Lekárskej fakulte.

Kurz určený pre študentov prvého ročníka Lekárskej fakulty.

This compulsory course for all foreign medical students enrolled for Medical Terminology in Winter semester 2021/2022.


Lekárska terminológia určená pre študentov 1. ročníka Všeobecného a Zubného lekárstva.