Cieľom daného predmetu je rozšíriť vedomosti študentov v oblasti bankovníctva a poisťovníctva. Pomôže im doplniť vedomosti o tom, ako funguje finančný trh, aké sú funkcie peňazí, aká je štruktúra bankového systému a rozšíri im vedomosti o subjektoch i cieľoch menovej politiky štátu. Študenti získajú prehľad o činnostiach komerčných bánk, budú vediet využívať nástroje platobného styku, zistia, na základe akých kritérií sa majú rozhodovať pri investovaní voľných peňažných prostriedkov, resp. pri zadlžovaní sa v čase finančnej nestability. Študenti majú ďalej možnosť osvojiť si základné pojmy z poisťovníctva, pochopiť ako funguje poistný trh a získať prehľad o poistných produktoch jednotlivých poistných druhov.