Obsah: Charakteristika mikroorganizmov. Architektúra vírusov.
Štruktúra prokaryotickej bunky. Výživa, rast a rozmnožovanie mikroorganizmov.
Fyziológia mikroorganizmov. Metabolizmus baktérií. Genetika baktérií. Plazmidy.
Bakteriofágy. Patogenita a virulencia. Mikroorganizmy a ich životné prostredie.
Kvasinky. Plesne.
Cvičenia: Zásady bezpečnej práce v mikrobiologickom
laboratóriu. Mikroskopické techniky v mikrobiológii. Charakteristika vybraných
rodov baktérií – patogénnych a nepatogénnych a ich demonštrácia
mikrobiologickými farbiacimi metódami. Prejavy rastu baktérií na rôznych živných
médiách. Odber, spracovanie a likvidácia infekčného materiálu. Kultivácia
baktérií. Mikroskopická diagnostika vybraných druhov kvasiniek a plesní.
Zisťovanie citlivosti baktérií voči antibiotikám.