Po literárnom kánone: nové pohľady na štúdium kultúry