Cieľom kurzu je prehlbovať praktické zručnosti študentov v oblasti tlmočenia so zameraním najmä na simultánne tlmočenie, kabínové aj šušotáž, cielene trénovať kabínovú simultánku pred konkrétnymi „real-life“ akciami v univerzitnom aj externom tlmočníckom prostredí a rozširovať terminologickú slovnú zásobu v rôznych tematických oblastiach.

Stručná osnova predmetu:

1. Hodina odpadá

2. Úvodná hodina + opakovanie (teória tlmočenia), Cvičenia na: spôsob podania

3. Simultánne tlmočenie (praktický nácvik), Cvičenia na: rozdvojenie pozornosti

4. Simultánne tlmočenie (praktický nácvik), Cvičenia na: fázový posun

5. Simultánne tlmočenie (praktický nácvik), Cvičenia na: anticipácia

6. Simultánne tlmočenie (praktický nácvik), Práca v projektovom cykle

7. tutoriály

8. Cvičenia na: preformulovanie, Simultánne tlmočenie (praktický nácvik)

9. Cvičenia na: sebakontrola, Simultánne tlmočenie (praktický nácvik)

10. Cvičenia na: stresový manažment, Simultánne tlmočenie (praktický nácvik)

11. Práca v projektovom cykle – prezentácie a vyhodnotenie

12. Záverečné hodnotenie a zhrnutie predmetu

13. a 14. tutoriály