Cvičenia z cytogenetiky a karyológie sú zamerané na osvojenie si základných metód a postupov chromozómovej analýzy.