Obsahom kurzu sú pojmy, ktoré si majú študenti osvojiť a materiály potrebné na absolvovanie praktickej časti cvičení.