Základné poznatky o dedičnosti fyziologickej a patologickej variability, genetické javy v rodinách a rodokmeňoch, ľudská génová mapa a organizácia ľudského genómu, diagnostika genetických patologických stavov, možnosti liečby geneticky podmienených patologických stavov.