Tento kurz je určený pre študentov rozširujúceho štúdia.