Kurz obsahuje podporné materiály a zadania pre predmet Didaktika biológie.