Základné pojmy génových manipulácií, postupy na prípravu rekombinantnej DNA a
techník prenosu genetickej informácie do rôznych buniek. Základné metódy
selekcie a detekcie rekombinantov. Najaktuálnejšie otázky génových manipulácií.