Predmet Regionálna ekonomika a rozvoj I je zameraný na získanie základných teoretických vedomostí z oblasti regionálnej ekonomiky, regionálneho rozvoja a politiky súdržnosti EÚ.