Predmet Regionálna ekonomika a rozvoj I je zameraný na získanie základných teoretických vedomostí z oblasti priestorovej, urbanistickej a regionálnej ekonomiky, regionálneho rozvoja a praxe regionálnej politiky SR a Európskej únie.