Predmet Regionálna ekonomika a rozvoj I je zameraný na získanie základných teoretických vedomostí z oblasti regionálnej ekonomiky, regionálneho rozvoja a politiky súdržnosti EÚ.


Cieľom predmetu je naučiť študentov postupy procesného manažmentu ako oblasti riadenia a procesného modelovania ako nástroja na vizualizáciu, hodnotenie a zlepšovanie procesov v podmienkach verejnej správy.